Vstopna stran / Portal

  Domov O katalogu Pomoč

KATALOG ELEKTRONSKE IN ELEKTROINDUSTRIJE - ANKETE
 Vpis prošnje za geslo za e-anketo

V Zbornici elektronske in elektroindustrije (ZEE), smo pripravili nov vsebinsko razširjen katalog, ki poleg strnjenega nabora podatkov o proizvajalcih in proizvodih podjetij v elektronski in elektroindustriji ponuja uporabniku/podjetjem možnost iskanja:

• novih stikov med proizvajalci in s tem poslovnih priložnosti (odgovorna oseba za poslovne stike),
• ključnih informacij o prostih kapacitetah podjetja za obstoječe ali nove izdelke (po šifrantu) in
• ključnih informacij glede razvojno-proizvodnih sposobnosti podjetja (po šifrantu) in možnostih prilagoditve teh izdelkov potrebam kupcev.

Katalog elektronske in elektroindustrije vsebuje podatke o podjetij, pri katerih je glavna dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008 v naslednjih skupinah:

26.110 - Proizvodnja elektronskih komponent
26.120 - Proizvodnja elektronskih plošč
26.200 - Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
26.300 - Proizvodnja komunikacijskih naprav
26.400 - Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
26.510 - Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
26.600 - Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
26.700 - Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
27.110 - Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
27.120 - Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
27.200 - Proizvodnja baterij in akumulatorjev
27.310 - Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken
27.320 - Proizvodnja drugih električnih kablov in žic
27.330 - Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
27.400 - Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
27.510 - Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav
27.900 - Proizvodnja drugih električnih naprav
28.230 - Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
29.310 - Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
32.500 - Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
33.130 - Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.140 - Popravila električnih naprav
33.190 - Popravila drugih naprav
33.200 - Montaža industrijskih strojev in naprav
95.120 - Popravila komunikacijskih naprav

Podjetja, ki niso člani ZEE, imajo možnost nadaljnjega koriščenja vseh prednosti, ki jih ponuja novi razširjeni katalog, bodisi z včlanitvijo v ZEE ali s plačilom enkratnega letnega zneska za to storitev.
Objava podatkov je za člane ZEE brezplačna.

Informacije o katalogu in o objavi kataloga posreduje Janez Renko po elektronski pošti ali po telefonu 01/5898 301 .
Če se želite vpisati v katalog ali popraviti trenutne podatke o vašem podjetju, vas prosimo, da vpišete svoje kontaktne podatke. Geslo za e-anketo (anketo na spletu) vam bomo poslali po elektronski pošti.

Podatke o izpolnjevalcih ankete bomo uporabljali izključno za preverjanje resničnosti podatkov v anketi za kataloge Gospodarske zbornice Slovenije in jih bomo obravnavali kot zaupne in tajne.

Matična številka podjetja:
Vaš cenjeni spol je: gospod gospa
Vaše ime:
Vaš priimek:
Vaša funkcija v podjetju:
Telefon:
Elektronski naslov:
   

Anketa


Zbornica elektronske in elektroindustrije