Vstopna stran / Portal

  Domov O katalogu Pomoč
 
 
Išči v tem katalogu

po osnovnih podatkih


Po tipu licence

TURISTIČNE AGENCIJE Z LICENCO
V Katalogu turističnih agencij objavljamo seznam agencij z dodeljeno licenco za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev in/ali za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev, ki ju na osnovi izpolnjevanja pogojev pravnim in fizičnim osebam podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije na podlagi odločbe Ministrstva za gospodarstvo o izbiri nosilca javnega pooblastila št. 014-9/2008-24 z dne 22.08.2008, Uradni list št. 85/2008 in podpisa Pogodbe o podelitvi javnega pooblastila št. 014-9/2008-P1.

Pogoji za pridobitev turistične licence so na voljo na naslovu
http://www.gzs.si/. Predlagatelj je dolžan v 8 dneh posredovati izdajatelju licence vse spremembe podatkov, ki so potrebni za presojo upravičenosti za imetje licence (kontaktna oseba je Milena Jagarinec).
Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki prenehajo opravljati dejavnost organiziranja in/ali dejavnost prodaje turističnih aranžmajev, so dolžne o tem v 30 dneh pred prenehanjem opravljanja dejavnosti obvestiti izdajatelja licence in mu vrniti licenco ter vse kopije licence.
 
Informacije o katalogu in o objavi kataloga posreduje Milena Jagarinec po elektronski pošti ali po telefonu 01/ 5898 229 .
 
 
Zadnja sprememba:

 14.11.2019
Prva spletna objava:

 18.2.2003
Število podjetij:

 640
Število obiskov:

 189491
Turistično gostinska zbornica